Voor opgave tot donateur van de stichting of voor een financiële bijdrage stelle men zich in verbinding met de penningmeester: drs. J.J.A. Doolaard, Salamander 25, 3984MB Odijk, telefoon 030 6910770, mobiel 06 53610209, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Rekeningnummer NL34 INGB 0005 3060 84 t.n.v. Stichting Dr. O. Noordmans.

 


Financieel overzicht Stichting Dr. O. Noordmans. 

Rekening van ontvangsten en uitgaven over 2018

Donaties   €2.699,50
Verkopen publicaties   €19,25
Positief saldo studiedag 2018   €281
    €2999,75
     
Kosten:    
Drukwerk €824,51  
Porti €506,30  
Kosten bestuur €455,19  
Kosten betalingsverkeer ING €157,02  
Centraal Boekhuis €11,53  
Enveloppen, kopiëren €106,35  
Kosten domeinnaam €0

 

    €2060,90 
     
Voordelig expl. saldo   €938,85
     
Saldo betaalrekening 31.12.2018 €353,55  
     
Spaarrekening 1.1.2018 €2886,59
  Rente €2,72
  Mutaties + €500,--
  Saldo spaarrek. €3389,31


Juli 2019

Drs. J.J.A. Doolaard, penningmeester