Beleidsplan 2016

 

De St. Dr. O. Noordmans is voornemens in 2016

- Nieuwsbrief nr. 15 uit te geven. Daarin zal het niet in de Verzamelde Werken van Noordmans opgenomen artikel ‘Kerk en toekomst’ gepubliceerd worden. Tevens een artikel van dr. Karel Blei over deel 3 van het Verzameld Werk van J.H. Gunning jr.

- Cahier nr. 15 uit te geven. Daarin zullen de bijdragen van dr. Jan Dirk Wassenaar en dr. Laurens ten Kate, gehouden op de Noordmans-studiedag 2015, opgenomen wor-den.

- Een studiedag te organiseren over ‘Kerk en toekomst’. Prof.dr. Gerrit Neven is reeds bereid gevonden het stuk op die dag toe te lichten.