Noordmans Studiedag 2016

Dinsdag 10 mei

PThU (VU Amsterdam)

Thema: Kerk en toekomst volgens Noordmans

Sprekers:

 

  • dr.dr. Beroald Thomassen, theoloog en filosoof, predikant van de Evangelische Kirche im Rheinland; publiceerde over wijsgerige thema’s, theologische wetenschapsethiek, en theologische denkers, o.a. over Oepke Noordmans en Karl Barth;
  • dr. Arjan Plaisier, theoloog, predikant en scriba van de Generale Synode van de PKN, schreef over thema’s op het raakvlak van theologie, filosofie en literatuur;
  • drs. Tom de Haan, PKN stadsdominee in Haarlem en verbonden aan Kerk Zonder Grenzen. Schreef over waarheid en Geest bij Noordmans en Alain Badiou.

 

Aanleiding voor deze studiedag is de vondst van een tot dusver onbekend gebleven artikel van Noordmans over ‘Kerk en toekomst’. Het werd geschreven als laatste van een vijftiental artikelen die in het Weekblad van de Nederlandsche Hervormde Kerk verschenen 1940/1941. Deze artikelen gaven nadere uitwerking aan de inhoud van de kanselboodschap die de synode op 27 oktober 1940 liet uitgaan in de gemeenten vanwege het opkomend antisemitisme. In zijn artikel van 8 maart 1941, onder druk van de tijdsomstandigheden geschreven, brengt Noordmans pregnant en origineel onder woorden wat ‘kerk’ is en hoe de woorden ‘kerk’ en ‘toekomst’ aan elkaar vast zitten. Het gaat dan bij Noordmans niet over ‘duur van de kerk’, niet over het ‘hoeden van een mysterie’ of een ‘vroom gedachtenspel’, maar om een kerkzijn dat elke dag nieuw ontstaat in het krachtenveld van Gods koninkrijk. Op deze studiedag wordt gevraagd naar de betekenis van deze bijdrage in de context van de tijd en van Noordmans’ ecclesiologisch werk (opgenomen in deel 5 van de Verzamelde Werken). Ook vragen we naar mogelijke impulsen die ervan uitgaan voor de huidige herbezinning op kerkzijn in de Protestantse Kerk in Nederland.
Dr. Thomassen, die meerdere publicaties gaf over het werk van Noordmans en ook teksten van Noordmans in het Duits vertaalde, neemt de situering van ‘Kerk en toekomst’ in de tijd en in het geheel van Noordmans’ werk voor zijn rekening.
Dr. Plaisier zal vanuit het door hem geschreven recent in de PKN verspreide document: ‘Kerk naar 2025’ kanttekeningen maken bij de tekst van Noordmans.
Drs. De Haan geeft zijn visie op missionair kerkzijn en geeft van daaruit zijn commentaar bij de tekst.


Workshops
Deel van het middagprogramma zijn workshops waar de inleiders met de deelnemers in gesprek gaan over hun lezing, in relatie tot het artikel van Noordmans.


Deelname en opgave
Het dagprogramma start om 10.30 uur en duurt tot ca 16.00 uur. Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie. Na het ochtendprogramma is er een kort intermezzoprogramma, voorafgaand aan de lunch.
De kosten voor deelname bedragen voor donateurs € 20,-, voor niet-donateurs € 40,-, voor studenten € 10,- (incl. lunch). De kosten kunt u op de dag zelf betalen.
Te zijner tijd ontvangen de donateurs van de Stichting dr. O. Noordmans de lezingen in druk in een nieuw Noordmans Cahier. Aanmelding kan per e-mail bij de secretaris: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch: 0548-655635. Nadere informatie is ook te krijgen bij de voorzitter, dr. A. van der Kooi, tel. 038-3325274; e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.