Noordmans Studiedag 2019

Maandag 3 juni

PThU (VU Amsterdam)

 

Creatieve verbeelding als kritische theologie

De studiedag-2019 gaat over creatieve verbeelding als kritische theologie bij Ad den Besten, O. Noordmans en K.H. Miskotte.

Dr. Tjerk de Reus geeft een indruk van Den Bestens theologisch-poëticale exercities op het veld van de Nederlandse poëzie. Die stelt hij in het licht van Noordmans’ scheppingsbegrip, gerelateerd aan diens verdere reflecties over de letteren. Valt de literaire positie van Den Besten beter te begrijpen in het licht van Noordmans? Of krijgen bepaalde theologische motieven bij Den Besten ‘vlees op de botten’, juist omdat hij zich diepgaand beweegt in het gebied van de moderne Nederlandse verskunst? Kortom, wat zien we wanneer we Den Besten en Noordmans samen lezen?

Onder de titel ‘Noordmans en de poëzie van zijn tijd’ bekijkt prof.dr. Martien Brinkman hoe Noordmans vanuit de theologie kritisch ingaat op poëtica. Hij besteedt dan aandacht aan het dichterlijke werk van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt. Hij belicht vooral hun Jezus-beeld, hun sacramentsbegrip en hun opvatting van het Woord. Tevens gaat hij na hoe Noordmans’ eigen verbeelding in dit verband te waarderen valt.

Dr. Karel Blei bespreekt de eigen aard van Noordmans’ omgang met de bijbelteksten, met name zijn uitleg van de gelijkenis van de zaaier. Dat Miskotte zich in deze uitleg niet helemaal kon vinden, weerspiegelt het verschil tussen beider theologische posities. Blei laat zien hoe dit verschil onder meer te maken heeft met Noordmans’ kritiek op Karl Barth.

Dr. Tjerk de Reus is literatuurcriticus en journalist voor het Friesch Dagblad en De Nieuwe Koers en incidenteel voor andere bladen. In 2018 promoveerde hij op het proefschrift Ad den Besten. Deelbiografie 1923-1955. Oorlogstijd / de Vijftigers.

Prof.dr. Martien Brinkman is emeritus-hoogleraar oecumenische / interculturele theologie aan de Vrije Universiteit. De laatste jaren houdt hij zich intensief bezig met poëzie. In 2014 verscheen van zijn hand Hun God de mijne? Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt.

Dr. Karel Blei is emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Van 1987 tot 1997 was hij secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij publiceerde onder andere de boeken Noordmans, dat in het Engels vertaald werd, en Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd.

Deelname en opgave

Het dagprogramma start om 10.30 uur en duurt tot circa 16.00 uur. Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie. Na het ochtendprogramma is er een kort intermezzoprogramma, voorafgaand aan de lunch.

De kosten voor deelname bedragen voor donateurs € 20,-, voor niet-donateurs € 40,-, voor studenten € 10,- (incl. lunch). De kosten kunt u op de dag zelf betalen.

Te zijner tijd ontvangen de donateurs van de Stichting dr. O. Noordmans de lezingen in druk in een nieuw Noordmans Cahier. Opgave kan per e-mail bij de secretaris: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch: 0548-655635. Nadere informatie is ook te krijgen bij de voorzitter, dr. A. van der Kooi, tel. 038-3325274; e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..